Hartelijk Welkom

U vindt hier allerlei praktische informatie over de gemeente, kerkdiensten en verenigingen. Ook kunt u opnames van kerkdiensten downloaden. Daarnaast vindt u historische informatie over onze gemeente en algemene informatie over wat een kerk is.

Wie zijn wij...

Familie Paas

Familie Paas2

Familie Paas werkt voor de MAF

Lees meer....

 

 Goroka Papoea Nieuw Guinea

Familie Paas

Arjan en Aartje Paas zijn sinds 2011 uitgezonden door onze gemeente. Zij werken, als pilotengezin, voor Mission Aviation Fellowship (MAF). Met hun kinderen Rachel (2008), Thamar (2009), Ethan (2012) en Matteo (2016) wonen ze in Liberia, West-Afrika.

Arjan is piloot en vliegt dagelijks hulpverleners en zendingswerkers naar moeilijk bereikbare gebieden. Naast de zorg voor het gezin, geeft Aartje de kinderen thuisscholing.

Familie Paas begon hun werk voor MAF in 2011 onder de Aboriginal bevolking in Noord-Australië. Daar vloog Arjan hulpverleners en goederen naar afgelegen gemeenschappen.

In 2014 zijn ze aan het werk gegaan voor MAF in Afrika, waar ze eerst afwisseld werkten in Oeganda en Zuid-Soedan. Sinds 2015 zijn ze betrokken bij het nieuwste programma van MAF in Liberia.

In juni 2016 is onze zoon Matteo geboren en vlak voordat wij vertrokken naar Papoea-Nieuw-Guinea in 2019, is onze derde zoon Lucas geboren. 

Meer informatie over familie Paas en hun werkzaamheden kunt u vinden op www.bushpiloot.nl.

 

Familie Paas 3

 

Liberia

Liberia ligt aan de westkust van Afrika en wordt begrenst door lvoorkust, Guinee en Sierra Leone. Het grootste deel van de ca. 4 miljoen inwoners, leeft in armoede; gezondsheidszorg en onderwijs is op vele plekken nauwelijks voor handen. Het land is zich aan het herstellen na twee burgeroorlogen, waarbij ongeveer een kwart miljoen mensen zijn omgekomen. Daarnaast is er een grote aanwas van vluchtelingen o.a. uit buurland Sierra Leone. De infrastructuur in het land is slecht en mede door de grote regenval, zijn wegen vaak moeilijk of niet begaanbaar. Hulpverlenende organisaties hebben grote behoefte aan veilig vervoer in Liberia.

MAF wil hierbij helpen door shuttle vluchten aan te bieden naar afgelegen gebieden, voornamelijk in het noordwesten van het land.

Thuisfrontcommissie

Een Thuisfrontcommissie (TFC) behartigt de belangen van de familie Paas.

De TFC vertegenwoordigt de achterban en bestaat uit vrienden, familie en leden van de thuisgemeente die de uitzending van Arjan & Aartje ondersteunen.

De TFC zorgt voor de verzending van de nieuws brieven en is nauw betrokken bi] de pastorale zorg en de fondsenwerving ten behoeve van de uitzending. Arjan & Aartje kunnen niet uitgezonden worden zonder deze ondersteuning. Voor hen is het dus noodzakelijk dat er een grote groep mensen is die betrokken is bi] hun uitzending.

Helpt u mee?

U helpt mee door te bidden voor Arjan & Aartje en hun kinderen. Gebedspunten worden in hun nieuwsbrief vermeld. Daarnaast zijn zij voor hun levensonderhoud volledig afhankelijk van de financiële steun van supporters.

U kunt supporter worden via www.maf.nl/paas. Elke Euro die u geeft komt volledig ten gunste van Arjan & Aartje

Bovendien zijn uw giften fiscaal aftrekbaar.

Eenmalige giften kunt u overmaken op rekeningnummer NL52ABNA0476071356 t.n.v. MAF Nederland o.v.v. Steunfonds Paas.

Het CBF keurmerk garandeert de financiële integriteit van MAF Nederland.

Mission Aviation Fellowship

Mission Aviation Fellowship, kortweg MAF, is met 130 vliegtuigen 's werelds grootste onafhankelijke non-profit vliegorganisatie. Gods Woord en Gods Liefde op de meest efficiénte en effectieve wijze tot aan de einden der aarde brengen, dat is al ruim 60 jaar de missie van MAF.

Als interkerkelijke organisatie werken we samen met kerken en hulporganisaties. Zo helpen we miljoenen mensen in derdewereldlanden. Dagelijks kunnen duizenden hulpverleners, zendingswerkers en zieke mensen rekenen op veilig en snel luchttransport en radiocommunicatie van MAF. Waar hulp over de weg te lang duurt of onmogelijk is, biedt MAF hulp.

 


CBF-keurmerk

 

-- DagelijksWoord.nl

Geloven en je gevoel

Geloven en gevoel!

Wilt u meer weten?

Ga dan verder...

Vragen over de kerk

Wat is een kerk nu eigenlijk.

Wilt u meer weten?

Ga dan verder...

Vragen over God en geloof

Wilt u meer weten wie God is of heeft u

vragen over het geloof?

Ga dan verder...

Free business joomla templates