Hartelijk Welkom

U vindt hier allerlei praktische informatie over de gemeente, kerkdiensten en verenigingen. Ook kunt u opnames van kerkdiensten downloaden. Daarnaast vindt u historische informatie over onze gemeente en algemene informatie over wat een kerk is.

Wie zijn wij...

Preken 2018

Datum

Thema Predikant/Spreker         
Bijbellezing
+ preek
Volledige dienst
         
18-03-2018 Lukas 23
"De voorbede van de Hogepriester aan het kruis"
G.J. Capellen Download Download
18-03-2018 Nehemia 1 en 2
"Nehemia's gebed tijdens zijn werk"
G.J. Capellen Download Download
14-03-2018 Lukas 7
"Romeinse hoofdman krijgt gebedsverhoring"
H.D. Rietveld Download Download
14-03-2018 Romeinen 8
"God schenkt met Christus alle dingen"
H.D. Rietveld Download Download
11-03-2018

Johannes 19
"Jezus in het midden"

H. v.d. Ham Download Download
11-03-2018 Psalm 146 en Markus 2
"De Heere Jezus toont de macht van Zijn genade"
H. v.d. Ham Download Download
04-03-2018 Exodus 19, Jesaja 43 en 1 Petrus 2
"Het volk van God"
A. Huijgen Download Download
04-03-2018 1 Petrus 2
"Goed voorbeeld, goed volgen"
A. Huijgen Download Download
25-02-2018

Mattheus 21
"Koning Jezus komt tot jou"

J. van Vulpen Download Download
25-02-2018 Johannes 18 en 19
"Jezus naar Golgotha"
J. van Vulpen Download Download
18-02-2018 Johannes 13
"Verandering"

H.D. Rietveld

Download Download
18-02-2018 Genesis 8 en Catechismus zondag 50
"Geef ons heden ons dagelijks brood"
H.D. Rietveld Download Download
11-02-2018 Markus 2 en 3
"Is het geoorloofd op de sabbatdagen...?"
R. Kok Download Download
11-02-2018 Johannes 4, Lukas 22 en Catechismus zondag 49
"Uw wil geschiede"
R. Kok Download Download
04-02-2018 2 Korinthe 8
"Paulus' aanbeveling voor een oecumenische collecte"
G. v.d Groep Download Download
04-02-2018 Psalm 119 en Hebreeën 11
"Een vreemdeling op aarde"
G. v.d. Groep Download Download
28-01-2018 1 Petrus 1
"Opnieuw verwekt"
A. Huijgen Download Download
28-01-2018

Handelingen 1, Efeze 6 en Catechismus zondag 48
"Christus regeert"

J.A.C. Olie Download Download
21-01-2018 Exodus 34 en Catechismus zondag 47
"Uw Naam worde geheiligd"
A. Huijgen Download Download
21-01-2018 Lukas 3
"De prediking van Jezus in Nazareth"
W.G. Hulsman Download Download
14-01-2018 Hebreeën 3 en 4
"Het Woord van de HEERE tot de gemeente van de HEERE"
J. van Vulpen Download Download
14-01-2018 Hosea 2
"Gods oordeel, ons voordeel!?"
J. van Vulpen Download Download
07-01-2018 Lukas 13
"De voorbede voor de onvruchtbare vijgeboom"
J. Hoefnagel Download Download
07-01-2018 Johannes 11
"De geloofsoefening van Martha"
J. Hoefnagel Download Download
01-01-2018 Psalm 101 en Jesaja 55                                                                
"Voornemens op de Nieuwjaarsdag"
A. v.d. Weerd Download Download
         
         
         
         
Free business joomla templates