Het Mamasagebied rondom het dorp Mamasa ligt in het zuiden van het centrale deel van het eiland Sulawesi in Indonesië. De CGK ondersteunt het eigen opbouw- en zendingswerk van de Gereja Toraja Mamasa (Torajakerken). Afgekort: GTM. Deze kerken zijn mede uit ons zendingswerk ontstaan. De GTM hebben zo’n 450 kerken en 150 predikanten.
Elke kerkelijke gemeente in Nederland heeft destijds een eigen zendingsproject gekregen. Onze gemeente heeft toen voor Sulawesi gekozen, omdat daar het begin ligt van onze zending in Indonesië. Dit project is toegespitst op kleuterscholen, die gerund worden door de GTM.

De Theologische Hogeschool
In Mamasa staat de Theologische Hogeschool van de GTM, de STT (Sekolah Tinggi Teologi). Het is een jonge hogeschool waar meer dan tweehonderd jongeren studeren. De GTM vroeg de zending om hulp voor de bouw van een aula, die werd gerealiseerd in 2007.

 Middelbare school met theologie in het pakket
In 2008 ging in Mamasa een bijzondere school van start, met steun van zendingsdeputaten van de CGK in Nederland: middelbaar onderwijs met in het pakket ook theologisch onderwijs. Studenten van deze SMTK kunnen desgewenst doorstromen naar de Theologische Hogeschool van de GTM.

Kleuterscholen
In het hele Mamasagebied zijn in een periode van ongeveer vijftien jaar meer dan honderd christelijke kleuterscholen door de GTM gebouwd.
In Mamasa ontvangen de leerkrachten van de kleuterscholen ieder jaar van deskundigen training voor hun werk.

Uit de nieuwsbrief van 22 maart 2021
Covid-19 betekent voor heel veel kerkenwerk dat er op de pauzeknop wordt gedrukt. Dat geldt in Nederland, dat geldt ook in Indonesië. Toch is er in Toraja-Mamasa een manier gevonden om de training van kleuterscholen door te laten gaan. (N.B. deze foto dateert van voor het Covid-19 tijdperk.)

In het verleden waren het enorme happenings, de trainingsbijeenkomsten van de onderwijzers van de kleuterscholen die met steun uit Nederland op tal van plaatsen zijn opgezet.

Het belang van die kleuterscholen is groot.

Als ouders hun kinderen op de lagere school willen  aanmelden, dan is een certificaat van de kleuterschool nodig. De overheid loopt evenwel enorm achter met het stichten van die kleuterscholen. Met hulp vanuit Nederland zijn door de GTM in heel veel dorpjes in het Mamasagebied kleuterschooltjes gebouwd met onderwijzers uit de kerk. In een aantal plaatsen heeft dat ertoe geleid dat er in dat dorp een christelijke gemeente is ontstaan. De kleuterschool dus als zendingsinstrument!

Maar dan is het wel van belang om de onderwijzers regelmatig training en bemoediging aan te bieden. In het verleden gebeurde dat in groots opgezette trainingsbijeenkomsten, waarbij onderwijzers uit het hele gebied op één plek samenkwamen. Op het ogenblik stagneert dat door de Coronacrisis.