DatumDomineeThemaDownload
31-12-2019 10:05C. WesterinkOpenbaringen 21 "De vernieuwing van hemel en aarde" Download
29-12-2019 15:30J. van VulpenJesaja 40 "Zie hier is uw God!" Download
29-12-2019 09:30J. van VulpenLukas 2 "Feest van het licht" Download
25-12-2019 15:30J. WesterinkMattheüs 2 "Drieërlei reactie op de kerstboodschap in Jeruzalem" Download
25-12-2019 09:30J. WesterinkMattheüs 1 en 2 "Jezus, de geboren Koning der Joden" Download
22-12-2019 15:30G. v.d. Groep1 Johannes 2 "De zalving met de Heilige Geest" Download
22-12-2019 09:30G. v.d. GroepLukas 1 "Zacharia's adventsverwachting" Download
15-12-2019 15:30A. HuijgenLukas 1 "Maria's lofzang" Download
15-12-2019 09:30A. HuijgenLukas 1 "De omgekeerde wereld" Download
08-12-2019 15:30B. Reinders2 Korinthe 4 en Filippenzen 1 "Jezus leeft en wij met Hem!" Download
08-12-2019 09:30B. ReindersJesaja 40 "Maak u klaar, want de Koning komt!" Download
01-12-2019 15:30M. VisserOpenbaringen 1 en 22 "Jezus zegt: Ik ben het Begin en het Einde" Download
01-12-2019 09:30M. VisserPsalm 130 "Ik verwacht de Heere" Download
24-11-2019 15:30J.L. de JongDaniël 3 "God verlost" Download
24-11-2019 09:30H.D. RietveldMarkus 12 "De Heere Jezus over het hiernamaals" Download
17-11-2019 15:30C. CornetGenesis 9 "De regenboog, teken van Gods blijvende zorg" Download
17-11-2019 09:30G. van VlietPsalm 85 en :ukas 11 "Bidden om opwekking" Download
10-11-2019 15:30W.N. MiddelkoopJohannes 10 en Heid. Catechismus zondag 21 "De kerk, ongelofelijk" Download
10-11-2019 09:30W.N. MiddelkoopDaniël 12 en Openbaringen 5 "De verzegelde boekrol" Download
06-11-2019 15:30H. PolinderPsalm 103 "Het loflied op de dankdag" Download
06-11-2019 09:30J. van AmstelPsalm 103 en Lukas 17 "Jezus ontmoet tien melaatsen" Download
03-11-2019 15:30S.P. RoosendaalExodus 15 en Hebreeën 4 "De zorg van de hemelse Dokter" Download
03-11-2019 09:30L.B.C. BootPsalm 33 "Het levensmotto van een Christen in twee woorden: vertrouwen en verwachten" Download
27-10-2019 15:30N.C. SmitsMattheüs 16 "Het Heilgeheim" Download
27-10-2019 09:30A. HuijgenRichteren 8 "De corruptie van een gelovige" Download
20-10-2019 15:30J.W. MarisJozua 4 "Een teken voor ieder in het nageslacht" Download
20-10-2019 09:30J.W. MarisHandelingen 16 "Bidden kan altijd" Download
13-10-2019 15:30A.J. Droger2 Kronieken 20 "Hulp zoeken bij de HEERE" Download
13-10-2019 09:30A.J. DrogerMarkus 5 "Gods kracht redt wie het van Jezus verwacht" Download
06-10-2019 15:30J.W. SchoonderwoerdJohannes 14 en Heid. Catechismus zondag 20 "Het geloof in de Heilige Geest" Download
06-10-2019 09:30J.W. Schoonderwoerd2 Koningen 5 "Naäman de Syriër leert de ware God kennen" Download
29-09-2019 15:30H.G.L. Peels2 Koningen 6 "Geestelijke helderziendheid" Download
29-09-2019 09:30H.G.L. PeelsLukas 19 "Trouw in het minste" Download
22-09-2019 15:30A. HuijgenRichteren 7 "God verlost van Midian" Download
22-09-2019 09:30A. HuijgenRichteren 6 "Een teken voor de zekerheid" Download
15-09-2019 15:30S.M. ButhPsalm 19 "God spreekt op drie manieren" Download
15-09-2019 09:30S.M. ButhMattheüs 14 "Jezus komt tot Zijn leerlingen in de storm" Download
08-09-2019 15:30J. WesterinkMattheüs 25 en Heid. Catechismus zondag 19, vr. en antw. 52 "De troost van de wederkomst van Christus" Download
08-09-2019 09:30J. WesterinkPsalm 73 "Het grote keerpunt in Asafs leven" Download
04-09-2019 10:05A. HuijgenJohannes 2 "Jezus ook uitgenodigd" Download
01-09-2019 15:30H.D. RietveldFilippenzen 2 en Heid. Catechismus zondag 19, vr. en antw. 50 en 51 "Christus aan Gods rechterhand" Download
01-09-2019 09:30H.D. RietveldFilippenzen 3 "Een gegrepen jager" Download
25-08-2019 15:30A. VersluisPrediker 4 en 5 "Eerbied voor Gods aangezicht" Download
25-08-2019 09:30A. VersluisJozua 6 "De val van Jericho" Download
18-08-2019 15:30H. PolinderSpreuken 1 en 22 "De godvruchtige opvoeding" Download
18-08-2019 09:30J. van LimbeekHandelingen 12 "God bevrijdt Petrus uit de gevangenis" Download
11-08-2019 15:30H.M. MulderEfeze 5 "Geen dodenslaap, maar levenswandel" Download
11-08-2019 09:30H.M. MulderGenesis 37 "Jij en je familie" Download
04-08-2019 15:30H. KorvingRichteren 14 "Simsons bruiloft" Download
04-08-2019 09:30J. LogtenbergGenesis 45 "Jakob gaat op weg naar Jozef" Download
28-07-2019 15:30H. PolinderSpreuken 16 Salomo's les over hoogmoed en nederigheid" Download
28-07-2019 09:30E. de JongEfeze 5 en 6 "Werken als Christen" Download
21-07-2019 15:30G. van VlietMattheüs 13 "Gods wil wat betreft het Woord van Zijn Koninkrijk" Download
21-07-2019 09:30G. van VlietDeuteronomium 18 en 2 Petrus 1 "God spreekt" Download
14-07-2019 15:30J.W. SchoonderwoerdLukas 24, 1 Johannes 2 en Heid. Catechismus zondag 18 "Christus voor ons ten hemel gevaren" Download
14-07-2019 09:30J.W. Schoonderwoerd1 Samuël 17 en 18 "Jonathan wordt een vriend van David" Download
07-07-2019 15:30B. Reinders1 Korinthe 15 en Galaten 2, Heid. Catechismus zondag 17 "De troost van het geloof in Christus' opstanding" Download
07-07-2019 09:30B. ReindersJeremia 32 "Een vreemde aankoop op vaste grond" Download
03-07-2019 10:05A. HuijgenDeuteronomium 28 en Numeri 6 "De priesterlijke zegen" Download
30-06-2019 15:30J.L. de JongJesaja 53 en 56 "Vol vreugde verder" Download
30-06-2019 09:30J.L. de JongHandelngen 8 "Ontmoeting met de Heere Jezus door de Heilige Geest" Download
23-06-2019 15:30G.P.M. v.d. LindenPsalm 96 en Openbaringen 15 "Zing voor de HEERE een nieuw lied" Download
23-06-2019 09:30S.M. ButhOpenbaringen 22 "Maranatha, kom Heere Jezus" Download
21-06-2019 10:05A. HuijgenPsalm 37 Huwelijksbevestiging Download
16-06-2019 15:30H. PolinderSpreuken 4 "Hartbewaking" Download
16-06-2019 09:30H. PolinderPsalm 87 "Het Pinksterlied over Sion" Download
10-06-2019 10:05D.J.T. Hoogenboom1 Korinthe 2 "Geloof: een Godsgeschenk" Download
09-06-2019 15:30A. Huijgen1 Korinthe 4 "Ontvangers" Download
09-06-2019 09:30J. van AmstelHandelingen 2 "In Jeruzalem zijn mensen verslagen" Download
02-06-2019 15:30J. WesterinkMattheüs 27 en Heid. Catechismus zondag 16, vr. en antw. 44 "De gelovige belijdt Christus' nederdaling ter helle" Download
02-06-2019 09:30J. WesterinkOpenbaringen 12 "De beslissende oorlog van Hemelvaart" Download
30-05-2019 10:05H. de GraafLukas 24 "Grote blijdschap bij Hemelvaart" Download
26-05-2019 15:30J. WesterinkJohannes 19 en Heid. Catechismus zondag 16, vr. en antw. 41 "De Heere Jezus is ook begraven" Download
26-05-2019 09:30J. WesterinkKolossenzen 3 "Opwekking om te leven in Paaslicht" Download
19-05-2019 15:30A.J. Droger1 Thessalonicenzen 4 en 5 "Leven in het licht van Jezus' terugkomst" Download
19-05-2019 09:30A.J. DrogerLukas 8 "Jezus is sterker dan het rijk van de duisternis" Download
12-05-2019 15:30S.P. Roosendaal Romeinen 12 "Ongemaskerde liefde" Download
12-05-2019 09:30J.W. MarisJohannes 4 "In gesprek met Jezus bij een diepe put" Download
05-05-2019 15:30H. KorvingJesaja 53 en Heid. Catechismus zondag 15 "Het lijden van Christus" Download
05-05-2019 09:30H. KorvingOpenbaringen 2 "Een brief uit de hemel" Download
28-04-2019 15:30A. VersluisLukas 24 "Door Pasen gaat alles open" Download
28-04-2019 09:30A. VersluisLukas 24 "Zonsopgang op weg naar Emmaüs" Download
22-04-2019 10:05C. WesterinkJohannes 20 "De Paasvorst brengt Zijn kerk de vredegroet" Download
21-04-2019 15:30J.W. SchoonderwoerdHebreeën 2 en Heid. Catechismus zondag 14 "Gods Zoon werd mens" Download
21-04-2019 09:30J.W. SchoonderwoerdJohannes 20 "De opgestane Heere verschijnt aan Maria Magdalena" Download
19-04-2019 10:05H.D. RietveldJohannes 19 "Het zesde kruiswoord" Download
14-04-2019 15:30A. HuijgenMattheüs 17 en Heid. Catechismus zondag 13 "Gods Zoon, onze Heere, aan het kruis" Download
14-04-2019 09:30J.A.C. OlieJohannes 19 "De eerste levensbehoefte" Download
07-04-2019 15:30A. HuijgenRichteren 4 "Redding door een vrouw" Download
07-04-2019 09:30S.M. ButhMarkus 8 "Christus bevrijdt ons door Zijn lijden" Download
31-03-2019 15:30R. de JongRomeinen 8 "Voor hen die God liefhebben, werkt alles mee ten goede" Download
31-03-2019 09:30R. de JongJohannes 18 "De arrestatie van Jezus de Nazarener" Download
24-03-2019 15:30R. KokMattheüs 16 en 1 Johannes 2, Heid. Catechismus zondag 12 "De naam Christus" Download
24-03-2019 09:30R. KokLukas 23 "Het gebed van een midadiger" Download
17-03-2019 15:30J. HoefnagelZacharia 3 en Heid. Catechismus zondag 11 "De naam Jezus" Download
17-03-2019 09:30J. HoefnagelHebreeën 5 "Gehoorzaamheid uit het lijden" Download
13-03-2019 15:30G. v.d. GroepMattheüs 6 en Lukas 10 "Eén ding is nodig" Download
13-03-2019 09:30G. v.d. Groep2 Koningen 6 "Mijn God is mijn Hulp" Download
10-03-2019 15:30A. HuijgenRichteren 3 "Ehud" Download
10-03-2019 09:30A. HuijgenRichteren 3 "Othniël" Download
03-03-2019 15:30P.W.J. v.d. ToornGenesis 22, Mattheüs 6 en Heid Catechismus zondag 10 "De Heere zal erin voorzien" Download
03-03-2019 09:30P.W.J. v.d. ToornJohannes 10 "Jezus is de Deur der schapen" Download
24-02-2019 15:30D. v.d. ZwaagJohannes 2 "Jezus' heerlijkheid op de bruiloft in Kana" Download
24-02-2019 09:30D. v.d. ZwaagJohannes 1 "Petrus door Andreas tot Jezus geleid" Download
17-02-2019 15:30A. VeugerMattheüs 25 "Maak u gereed, want de Bruidegom komt!" Download
17-02-2019 09:30A. VeugerJozua 3 "De HEERE brengt Zijn volk op hun bestemming" Download
10-02-2019 15:30W.J. van GentHebreeën 3 en 4 "Christus roept ons tot de hemelse rust" Download
10-02-2019 09:30W.J. van GentMarkus 1 "Ik wil, word gereinigd! Download
03-02-2019 15:30M.J. KaterJesaja 43 en Markus 4 en Heid. Catechismus zondag 9 "Mijn leven geborgen in de hand van de Vader" Download
03-02-2019 09:30M.J. Kater1 Johannes 3 "Aansporing om in vrijheid lief te hebben" Download
27-01-2019 15:30G.P.M. v.d. LindenMattheüs 3 en 11 "Toen kwám Jezus" Download
27-01-2019 09:30A. HuigenMarkus 2 en 3 "De uitgestoken hand" Download
20-01-2019 15:30J. JonkmanJob 42 "De Heere rechtvaardigt Job" Download
20-01-2019 09:30A. HuijgenRichteren 1 en 2 "Bochim" Download
13-01-2019 15:30C. Westerink2 Korinthe 13 en Heid. Catechismus zondag 8 "De drie-enige God en Zijn werk" Download
13-01-2019 09:30C. WesterinkLukas 15 "De Goede Herder heeft hart voor de schapen" Download
06-01-2019 15:30H. PeetGenesis 15, Lukas 7 en Heid. Catechismus zondag 7 "Het ware geloof" Download
06-01-2019 09:30H. PeetLukas 2 "Jezus is te vinden in het huis van Zijn Vader" Download
01-01-2019 10:05 G. v.d. GroepJesaja 46 "God staat aan het begin" Download