ds. H. Polinder (Urk)

Ps. 122:1 Ps. 95:3 Ps. 84:1,2,5 Ps. 26:8,7 Ps. 150:1 Schriftlezing: Exodus 19:16-25 Hebreeën 12:18-29 Tekst Hebreeën 12:22-24

ds. A.J. Droger – Bediening Heilig Avondmaal

Stil gebed Welkom & mededelingen Votum & groet Zingen psalm 36:2 Wetslezing & samenvatting Zingen psalm 51:4 Schriftlezing Mattheüs 11:20-30 Gebed Inzameling van de gaven Zingen psalm 25:10 Verkondiging Mattheüs 11:28 Zingen psalm 33:10 Avondmaal Zingen psalm 100:1 Zingen psalm 73:13 Zingen psalm 145:6 Zingen psalm 130:3 Lezen slot formulier + gebed Zingen psalm 146:1 ... Lees meer

ds. A.J. Droger – Nabetrachting Heilig Avondmaal

Stil gebed Welkom & mededelingen Votum & groet Zingen psalm 34:2,5 Geloofsbelijdenis Zingen psalm 25:6 Schriftlezing Psalm 86 Gebed Inzameling van de gaven Zingen psalm 71:1,2 Verkondiging Psalm 86:11 Zingen psalm 86:3,6 Gebed Zingen psalm 138:1 Zegen

ds. S. Griffioen (Zeewolde)

Stil gebed voor de kansel Mededelingen Votum en groet Psalm 95 vers 1 en 2 Wetslezing Psalm 25 vers 5 en 10 Schriftlezing Zacharia 1 vers 1-17 (HSV) Gebed op de Heilige Geest en voorbeden Collecten Zingen Psalm 85 vers 1 en 2 Preek n.a.v. Zacharia 1 vers 7-17 Thema: Boodschap in de diepte Het ... Lees meer

ds. S. Griffioen (Zeewolde)

Stil gebed voor de kansel Mededelingen Votum en groet Psalm 8 vers 1, 4 en 9 Geloofsbelijdenis Psalm 48 vers 6 Schriftlezing Openbaring 2 vers 18-29 (HSV) Gebed om de Heilige Geest Collecten Psalm 2 vers 4 en 5 Preek n.a.v. Openbaring 2 vers 18-29 Thema: De brief aan de gemeente van Thyatira De stad ... Lees meer