Per bank

Als u een bijdrage wilt geven voor de in de dienst genoemde collectedoelen, stellen wij dat zeer op prijs. U kunt uw gaven geven door deze over te maken op bankrekening NL81 RABO 0321 4154 69 t.n.v. CGK Genemuiden, o.v.v. datum uitzending.