Verenigingen

Jeugdclub -12 ‘de Goede Herder’
Een keer per drie weken op zaterdagmorgen komen de kinderen van 6 t/m 12 jaar bij elkaar. De morgen begint om 10.00 u. en om 11.30 u. wordt er afgesloten. Er wordt begonnen met gebed en een Bijbel-verhaal en na de pauze wordt er geknutseld of een spel gedaan.

Jeugdvereniging -16 ‘Daniël’
Een groep jongeren in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar komt ongeveer één keer per twee weken op vrijdagavond bij elkaar op de gezellige zolder van onze kerk. Na de opening wordt een gedeelte behandeld uit een handreikingboekje van het LCJ of is er een vrij onderwerp. Daarna wordt er iets actiefs gedaan

Jeugdvereniging +16 ‘Ruach Nachon’
De jeugdvereniging voor jongeren van 16 jaar en ouder komt gemiddeld twee keer per maand op de zondagavond na kerktijd samen. Na de kerkdienst wordt eerst samen een Bijbelstudie of een actueel onderwerp besproken. Aansluitend is er een gezamenlijke maaltijd. Daarna volgt er een ontspannend gedeelte in de vorm van een spel of iets dergelijks.

Vrouwenvereniging ‘Martha’
De vrouwenvereniging komt meestal een keer per twee weken op woensdagavond samen in een zaal van de kerk. De avond begint om 20.00 u. Op de verenigingsavonden staat een Bijbelstudie uit het contactblad ‘CGK Vrouw’ centraal. Jaarlijks wordt ook de CGK Vrouwendag bezocht.