MAF Arjan en Aartje Paas

MISSION AVIATION FELLOWSHIP   Arjan en Aartje Paas

 Arjan en Aartje Paas zijn sinds 2011 uitgezonden voor Mission Aviation Fellowship (MAF). MAF is een interkerkelijke organisatie die, d.m.v. vliegtuigen, luchtverbindingen verzorgt van en naar onbereikbare gebieden om daar bij te dragen aan de verspreiding van Gods Woord en Liefde.

Momenteel woont en werkt familie Paas in Goroka in het hooggebergte van Papoea Nieuw-Guinea. Arjan dient als piloot, terwijl Aartje fulltime moeder en huisvrouw is. Tot 2019 verzorgde Aartje ook de thuisscholing van de oudste kinderen. De oudste drie kinderen, Rachel (2008), Thamar (2009) en Ethan (2012) gingen in Goroka naar een Amerikaanse zendingsschool van de organisatie Ethnos 360. De school is inmiddels gesloten en Aartje heeft de thuisscholing weer opgepakt. De jongste twee, Matteo (2016) en Lucas (2019), leren spelenderwijs.

Van 2011 tot 2013 was de familie werkzaam in Arnhemland, Noord-Australië. Hoewel daar nog steeds veel hulp nodig is, voelden Arjan en Aartje zich door God geroepen te solliciteren voor het toen nieuw te beginnen programma in Liberia. In verband met de ebola-epidemie konden zij in 2014 Liberia niet in en hebben ze toen tijdelijk in Oeganda en Zuid-Sudan gewerkt. Medio 2015 zijn ze uiteindelijk in Liberia begonnen. Na een periode van vier jaar in Liberia hebben zij in 2019 hun werkomgeving verruild voor Papoea Nieuw-Guinea.

Arjan en Aartje ontvangen geen inkomen voor hun werk bij MAF en zijn volledig afhankelijk van donateurs voor hun levensonderhoud. Zij zijn uitgezonden door de Christelijke Gereformeerde kerk te Genemuiden en voelen zich sterk verbonden met deze gemeente. Om hen te ondersteunen, wordt er een aantal keren per jaar voor hen gecollecteerd.

Thuisfrontcommissie (TFC)

Om Arjan en Aartje heen staat een thuisfrontcommissie (TFC). Deze TFC ondersteunt in de fondsenwerving en zorgt voor familie Paas in pastorale en praktische zin wanneer nodig.

De voorzitter van het TFC is Bart Knap.

Om contact te blijven houden tussen de CGK-gemeente en de familie Paas, is er een ‘schrijflijst’ opgesteld. Elke week wordt door één van de gemeenteleden post of een email verstuurd naar Papua Nieuw-Guinea. De organisatie hiervan is in handen van: Ingeborg van de Steege ( tfcpaas@gmail.com)

Meer informatie over familie Paas en hun werk, vindt u op www.bushpiloot.nl of www.MAF.nl/paas . U kunt zich ook abonneren op hun nieuwsbrief, weblogberichten lezen en aangeven dat u hen wilt ondersteunen.

Helpt u mee?

U helpt mee door te bidden voor Arjan & Aartje en hun kinderen. Gebedspunten worden in hun nieuwsbrief vermeld. Daarnaast zijn zij voor hun levensonderhoud volledig afhankelijk van de financiële steun van supporters.

U kunt supporter worden via www.maf.nl/paas. Elke euro die u geeft komt volledig ten gunste van het levensonderhoud van Arjan & Aartje en hun kinderen. Bovendien zijn uw giften fiscaal aftrekbaar. Eenmalige giften kunt u overmaken op rekeningnummer NL52ABNA0476071356 t.n.v. MAF Nederland o.v.v. Steunfonds fam. Paas. Het CBF keurmerk garandeert de financiële integriteit van MAF Nederland.

Mission Aviation Fellowship

Mission Aviation Fellowship, kortweg MAF, is met 130 vliegtuigen ’s werelds grootste onafhankelijke non-profit vliegorganisatie. Gods Woord en Gods Liefde op de meest efficiënte en effectieve wijze tot aan de einden der aarde brengen, dat is al ruim 60 jaar de missie van MAF.

Als interkerkelijke organisatie werken we samen met kerken en hulporganisaties. Zo helpen we miljoenen mensen in derdewereldlanden. Dagelijks kunnen duizenden hulpverleners, zendingswerkers en zieke mensen rekenen op veilig en snel luchttransport en radiocommunicatie van MAF. Waar hulp over de weg te lang duurt of onmogelijk is, biedt MAF hulp.

Familie Paas

PO Box 273
Mt Hagen WHP 281
Papua New Guinea

Mobiel nummer Arjan Whatsapp:   +31 617 407 584
Mobiel nummer Aartje Whatsapp:  +231 770 115 886

Skype: arjanpaas

Email: familypaas@gmail.com

Websites: www.bushpiloot.nl  www.maf.nl/paas