Wie zijn wij

Geschiedenis
Ongeveer 40 jaar geleden ontstond onze gemeente met zo’n 75 gemeenteleden. In 1985 werd de huidige kerk aan de Stuivenbergstraat in gebruik genomen. In 2002 ging de erg klein geworden gemeente van Zwartsluis samen met de gemeente van Genemuiden. Vier predikanten hebben de gemeente gediend: ds. W. van Benthem (1981-1993), ds. H. Polinder (1994-1999), ds. J. Bos (2000-2005) en dr. A. Huijgen (2007 – 2013). Vanaf 2020 is ds. A.J. Droger aan onze gemeente verbonden.

Thema-avonden
Elk jaar worden gedurende het winterseizoen enkele avonden gehouden, waarop een spreker een lezing houdt over een van te voren bepaald thema.

Kerkblad
Het kerkblad ‘De Kandelaar’ verschijnt eens per maand, m.u.v. de maand augustus. Het blad wordt aan huis bezorgd of via de koster verspreid.

Gebedsuur
Vier maal per jaar wordt op zaterdagmorgen van 8.00 u. tot 9.00 u. een gebedsuur gehouden van Kerkenraad en gemeente.

Catechisaties
De catechisaties worden normaliter op maandagavond gegeven. Er is een groepsindeling op leeftijd. Wie de belijdeniscatechisatie wil volgen, kan dit bespreken met de predikant of wijkouderling.

Bijbelkringen
Er zijn een aantal Bijbelkringen, die elk op verschillende avonden in de twee weken bij elkaar komen.

Gemeentekoor ‘Ruach Nachôn’ en zangbijeenkomsten
Het gelegenheidskoor van jong en oud, levert o.a. een bijdrage op de zangbijeenkomsten op de zondag voor Kerst, Pasen en Pinksteren. Na de middagdienst komt de gemeente bij elkaar voor het zingen van psalmen en liederen rond deze heilsfeiten. Het zanguurtje wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

Bezoekdames
Een aantal zusters in onze gemeente is aangesteld als bezoekdame. Zij bezoeken ouderen en zieken. Ook leggen zij kraambezoeken af.

Kerstfeestviering ouderen
In de week voor het Kerstfeest is er een Kerstmiddag voor de ouderen van de gemeente. Deze middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd.

Kerstfeest kinderen
Het Kerstfeest voor de kinderen van de gemeente wordt gewoonlijk gevierd op de Tweede Kerstdag

Gemeentedag
Jaarlijks begin september wordt door de gemeentedagcommissie t.b.v. de opening van het winter-seizoen een gemeentemiddag voor jong en oud georganiseerd met spelletjes, balsporten e.d. De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, met gerechten die door de gemeenteleden zelf zijn klaargemaakt.

Verkoopdag
Jaarlijks wordt er door de verkoopdagcommissie een verkoopdag georganiseerd ten bate van de kerk. Deze verkoop wordt altijd in het najaar georganiseerd in het Zorgcentrum ‘de Meente’.

Evangelisatie
De evangelisatiecommissie van onze gemeente heeft als taak het stimuleren en ondersteunen van de missionaire roeping. Belangrijk is dat onze gemeente een gastvrije gemeente is, waar gasten zich welkom weten en waar mogelijk gestimuleerd worden hun vertrouwen op Jezus Christus te stellen. De commissie zoekt regelmatig aansluiting bij het evangelisatiewerk van de Hervormde gemeente. In de zomermaanden wordt er aan bootevangelisatie gedaan in samenwerking met andere kerken in Genemuiden.

Beheer gebouwen
Voor het beheer en onderhoud van de gebouwen en tuinen is er een commissie van beheer samengesteld.

ICT zaken
De IT-commissie is het aanspreekpunt voor ICT zaken in zijn algemeenheid, zoals bijvoorbeeld het beheren van de website, software en apparatuur.