Diensten

Algemeen
In onze diensten gebruiken we de Herziene Statenvertaling van de Bijbel en zingen we uit de Psalmberijming van 1773. Als u deze vertaling en berijming niet bij u hebt, kunt u deze bij de koster krijgen.

Collectes en collectebonnen
Tijdens een kerkdienst zijn er drie collectes waarbij we onze gaven geven uit dankbaarheid voor de Heere en om te delen uit liefde voor onze naaste. De 2e collecte dient meestal als inzameling voor een collectedoel die buiten onze gemeente ligt. U kunt uw gaven geven door middel van contant geld en via digitale wegen, maar ook met behulp van collectebonnen. Collectebonnen kunt u per mail bestellen via e-mail: rslotboomkerk@gmail.com.

De volgende vellen met collectebonnen kunt u bestellen:

  • 20 bonnen van € 0,75 = € 15, –
  • 20 bonnen van € 1,00 = € 20,-
  • 20 bonnen van € 2,50 = € 50,-

Als u vóór zaterdagmiddag 17.00 uur de bestelling doorgeeft, dan liggen de collectebonnen de volgende zondagmorgen bij de koster klaar.

Kerkdiensten via internet te beluisteren
U kunt live naar een kerkdienst luisteren via de website: www.kerkdienstgemist.nl.

Kerkdiensten terugkijken
Alle volledige diensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zowel audio als video, worden één week bewaard (en kunt u downloaden) op www.kerkdienstgemist.nl. Daarna worden deze diensten van de website verwijderd en elders opgeslagen.
Wilt u na een week toch nog de volledige dienst of bijeenkomst bekijken, dan kunt u contact opnemen met Maurice Eenkhoorn via email: koster@cgk-genemuiden.nl.
Op de website van onze kerk wordt onder het kopje ‘Terugluisteren’ een verkorte opname van elke dienst met de volledige preek, het gelezen Bijbelgedeelte en enkele psalmen geplaatst. Deze blijven een aantal jaren op de website staan.

Bediening Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar gevierd, zo mogelijk in de morgendienst. In de middagdienst is er dan nabetrachting en dankzegging. De zondag vóór de Avondmaalsviering is er een voorbereidingsdienst en in de voorbereidingsweek wordt er een bezinningsuur gehouden.

Bediening Heilige Doop
Elke zondag kan de Heilige Doop worden bediend, afhankelijk van de geboorten in de gemeente. De doopouders kunnen contact hierover opnemen met hun wijkouderling.

Ringleiding
Het kerkgebouw is voorzien van een ringleiding voor degenen die een gehoorapparaat dragen.

Vervoer
Degene die niet de mogelijkheid heeft om naar de kerk te komen, kan per auto naar de kerk en weer naar huis worden gebracht

Kinderoppas
Er is zowel in de morgen- als in de middagdienst kinderoppas.