Kerkenraad

Predikant
Ds. A.J. Droger

Wijkouderling
De gemeente is verdeeld in een aantal wijken. Iedere wijk heeft een eigen wijkouderling, die u kunt benaderen, wanneer u dat wenst.

Jeugddiaken
Speciaal voor de jeugd is er een diaken aangesteld die pastorale zorg en aandacht besteedt aan de jongeren in de gemeente.

Huisbezoek en pastorale bijstand
Ieder gezin of alleenstaande ontvangt in principe eenmaal per jaar huisbezoek. Ouderen worden vaker bezocht.

Diaconie
De diakenen verlenen, waar nodig en mogelijk is, praktische en financiële hulp, zowel in de gemeente, als ook daarbuiten.